โทร : 087-263-9955

 • หน้าแรก
 • คำนวณความสามารถในการกู้ขอสินเชื่อบ้าน
Images

คำนวณความสามารถในการกู้สินเชื่อบ้าน

เครื่องมือคำนวณความสามารถในการกู้ขอสินเชื่อบ้าน ซึ่งมีแบบฟอร์มรายละเอียดให้ใส่ข้อมูลเพื่อทำการคำนวน ความสามารถในการกู้ของผู้กู้แต่ละรายนั้น ปัจจัยสำคัญที่ธนาคารพิจารณาเพื่อกำหนดวงเงินกู้สินเชื่อบ้านก็คือความสามารถทางการเงินของตัวผู้กู้ โดยที่ธนาคารประเมินความสามารถทางการเงินจากรายได้ของผู้กู้ และหนี้สินของผู้กู้ในกรณีที่ผู้กู้มีภาระหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระ ดังนั้นผู้กู้จะสามารถประมาณการวงเงินกู้ และ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน ตามแบบฟอร์มต่อไปนี้

ผลการคำนวณ

สนใจ ปิดหนี้ซื้อบ้าน ปิดหนี้บัตรเครดิต แถมมีเงินเหลือ รู้ผลเบื้องต้นออนไลน์ การันตีผลอนุมัติชัวร์ 100 %

บริการโดยตัวจริงในวงการที่สามารถช่วยให้คุณรวมหนี้การรวมหนี้บัตรเครดิต หนี้รถ หนี้สินเชื่อ เป็นหนี้ก้อนเดียว

คำถามที่พบบ่อย

 • กรณีประวัติเครดิตบูโรเสียไม่ปกติจะกู้ซื้อบ้านได้อย่างไร

  กรณีที่มีปัญหาข้อมูลเครดิตบูโรหรือค้างชำระและต้องการขอสินเชื่อกับธนาคารนั้น ปัจจุบันสถานะบัญชีต้องปกติ ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรืออยู่ระหว่างประนอมหนี้ แนะนำให้ผู้กู้ไปตรวจสอบเครดิตกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ก่อน และสามารถทำการติดต่อกลับมาที่ All Finance

 • กรณีที่เป็นพนักงานประจำ แต่ไม่มีสลิบเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน จะยื่นกู้ซื้อบ้านต้องทำอย่างไร

  เอกสารที่ต้องเตรียมกรณี พนักงานประจำแต่ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิบเงินเดือน 


  - สเตทเม้น (statement) เงินฝากหรือเงินเดือนกับธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน
  - เอกสารการรับเงินเดือน หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
  - เอกสารนำส่งเงินประกันสังคม ย้อนหลัง 12 เดือน
  - แจ้ง HR ให้ออกหนังสือรับรองเงินเดือน

 • อาชีพอิสระเจ้าของกิจการจะกู้ซื้อบ้านต้องทำอย่างไร

  กู้ซื้อได้แต่ต้องมีเงื่อนไงและต้องเตรียมเอกสารดังนี้

  เขื่อนไขกู้บ้านสำหรับอาชีพอิสระค้าขายและเจ้าของกิจการ

  • เดินบัญชีสเตทเม้น (statement) รวม 300,000 บาท ขึ้นไป (ในระยะเวลา 12 เดือน) 
  • ถ่ายรูปหน้าร้านหรือกิจการได้ 
  • บูโร ไม่เคยเสียมาก่อน
  • มีบิลฝั่งซื้อ หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสั่งซื้อสินค้า สำหรับซื้อของเข้าร้านหรือกิจการ
  • ต้องมีใบจัดทะเบียน เช่น สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนบริษัท/ทะเบียนนิติบุคคล
  • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)

  เขื่อนไขกู้บ้านสำหรับอาชีพอิสระ freelance

  • State ment เงินฝากเข้าบัญชี ต้องเป็นชื่อบริษัทที่จ้าง รวม 100,000 บาท ขึ้นไป (ในระยะเวลา 12 เดือน) ต้องเป็นการรับงานในลักษณะประจำกับบริษัทไม่ใช่เป็นงานๆ แล้วเอามานับรวม
  • มีสัญญาจ้างชัดเจน
  • บูโรไม่เคยเสียมาก่อน
  • ทวิ 50 ที่บริษัทจ่าย
  • เอกสารแสดงรายได้

  เขื่อนไขกู้บ้านกรณีอาชีพประจำ

  • หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
  • สลิบเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
  • Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)
 • ต้องการกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่าเพื่อนำไปปลูกสร้างบ้าน สามารถทำได้หรือไม่

  ไม่สามารถ ขอกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า ได้ แต่เรามีบริการบ้านสรรสร้าง ที่จะทำให้ลูกค้าได้บ้านในทำเลที่ลูกค้าต้องการโดยเราจะเป็นผู้จัดสร้างบ้านนั้นให้และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นกู้กับธนาคาร