โทร : 087-263-9955

 • หน้าแรก
 • คำนวณความสามารถในการกู้ขอสินเชื่อคอนโด
Images

คำนวณความสามารถในการกู้สินเชื่อคอนโด

ทดลองใช้โปรแกรมคำนวณความสามารถในการกู้ขอสินเชื่อคอนโด เพียงแค่ใส่ข้อมูลเและทำการคำนวน โดยแต่ละธนาคารจะมีเงื่อนไขในการพิจารณาเพื่อกำหนดวงเงินกู้สินเชื่อบ้านโดยดูจากความสามารถทางการเงินของตัวผู้กู้ ซึ่งพิจารณาจากหนี้สินของผู้กู้ ในกรณีที่ผู้กู้มีภาระหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระ ดังนั้นผู้กู้จะสามารถประมาณการวงเงินกู้ และ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน จากโปรแกรมคำนวณความสามารถในการกู้ขอสินเชื่อคอนโด ได้ฟรีโดนไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลการคำนวณ

สนใจ ปิดหนี้ซื้อบ้าน ปิดหนี้บัตรเครดิต แถมมีเงินเหลือ รู้ผลเบื้องต้นออนไลน์ การันตีผลอนุมัติชัวร์ 100 %

บริการโดยตัวจริงในวงการที่สามารถช่วยให้คุณรวมหนี้การรวมหนี้บัตรเครดิต หนี้รถ หนี้สินเชื่อ เป็นหนี้ก้อนเดียว

คำถามที่พบบ่อย

 • กรณีประวัติข้อมูลเครดิตไม่ปกติสามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหรือสินเชื่อเพื่อซื้อคอนโดได้หรือไม่

  กรณีที่มีปัญหาข้อมูลเครดิตบูโรหรือค้างชำระและต้องการขอสินเชื่อกับธนาคารนั้น ปัจจุบันสถานะบัญชีต้องปกติ ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรืออยู่ระหว่างประนอมหนี้ แนะนำให้ผู้กู้ไปตรวจสอบเครดิตกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ก่อน และสามารถทำการติดต่อกลับมาที่ All Finance

 • กรณีที่มีอาชีพประจำ แต่ไม่มีสลิบเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ต้องทำอย่างไร

  กรณีไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิบเงินเดือน ให้ลูกค้าเตรียมเอกสาร ดังนี้
  - Statement เงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
  - เอกสารการรับเงินเดือน หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
  - เอกสารนำส่งเงินประกันสังคม ย้อนหลัง 12 เดือน
  - แจ้ง HR ให้ออกหนังสือรับรองเงินเดือน

 • อาชีพอิสระเจ้าของกิจการจะกู้ซื้อคอนโดต้องทำอย่างไร

  กู้ซื้อได้แต่ต้องมีเงื่อนไงและต้องเตรียมเอกสารดังนี้

  เขื่อนไขกู้บ้านสำหรับอาชีพอิสระค้าขายและเจ้าของกิจการ

  • เดินบัญชีสเตทเม้น (statement) รวม 300,000 บาท ขึ้นไป (ในระยะเวลา 12 เดือน) 
  • ถ่ายรูปหน้าร้านหรือกิจการได้ 
  • บูโรไม่เคยเสียมาก่อน
  • มีบิลฝั่งซื้อ หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสั่งซื้อสินค้า สำหรับซื้อของเข้าร้านหรือกิจการ
  • ต้องมีใบจัดทะเบียน เช่น สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนบริษัท/ทะเบียนนิติบุคคล
  • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)

  เขื่อนไขกู้บ้านสำหรับอาชีพอิสระ freelance

  • State ment เงินฝากเข้าบัญชี ต้องเป็นชื่อบริษัทที่จ้าง รวม 100,000 บาท ขึ้นไป (ในระยะเวลา 12 เดือน) ต้องเป็นการรับงานในลักษณะประจำกับบริษัทไม่ใช่เป็นงานๆ แล้วเอามานับรวม
  • มีสัญญาจ้างชัดเจน
  • บูโรไม่เคยเสียมาก่อน
  • ทวิ 50 ที่บริษัทจ่าย
  • เอกสารแสดงรายได้

  เขื่อนไขกู้บ้านกรณีอาชีพประจำ

  • หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
  • สลิบเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
  • Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)
 • ต้องการกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า สามารถทำได้หรือไม่

  ไม่สามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินเปล่าได้ แต่เรามีบริการบ้าน “สรรสร้าง” ที่จะทำให้ลูกค้าได้บ้านในทำเลที่ลูกค้าต้องการโดยเราจะเป็นผู้จัดสร้างบ้านนั้นให้และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นกู้กับทางธนาคาร